Değerlerimiz


Başta eğitim olmak üzere sosyal ve kültürel hayatın gelişimine katkı sağlamak için projeler geliştiriyoruz. Gençlerimizin daha donanımlı yetişmesi hedefiyle yola çıkarak, eşit eğitim imkanları, kültürel, çevresel ve sosyal olanaklara daha kolay erişim imkanları sağlamak için çalışıyoruz.


Uzun vadeli destek ve yatırımlarla topluma değer katmak amacıyla belirlediğimiz odak konularımız:


  • Eğitim
  • Sosyal Yardımlar
  • Çevre ve Doğa
  • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
  • Fırsat eşitliği,
  • Sosyal gelişim,
  • Toplumsal fayda,
  • Toplumsal duyarlılık,
  • Sürdürülebilir çevreye katkı, kaynakların korunması ve iyileştirilmesi, hususlarını ana felsefemiz olarak benimsiyoruz.
  • image description